Friday, May 22, 2009

Machoshit

(filipino translation)

Macho shit

Kung hihimay-himayin
ang imahe ng bawat daloy ng pangungusap
litaw ang mga salitang mayaman sa ideya
ngunit kapos sa konkretong paliwanag--
ang mga kapirasong salitang iyon
ay may gayumang mapanghalina
na unti-unting lumamon
sa kalahati ng aking kabuuan...

Bakit mo ipinalulon sa'kin
ang isang bisyong
alam mong ipinagbabawal?**********

(english translation)Macho shit

If I'll scrutinize
the image of every phrases
visible are the words that are abundant in idea
but meager in precise explanation--
those portion of every words
convey an alluring redolent
which little by little imbibe
the half of my totality...

Why did you have me devoured
into a habit
that you know is wrong?


*consciously or unconsciously,there are certain men who tend to become "macho shits".

No comments:

Post a Comment