Monday, May 25, 2009

Kadua

Kadua

Mula sa’yong magiting na pagkilos
hanggang sa pagkakalagot ng ‘yong huling hininga
mula sa punglong sayo’y ipinaluwal
ng mga berdugo,
Nangangalipuspos ang pagdadalamhati
ng mga kasamang iyong naiwan…

Ngunit, mas nangibabaw
ang damdaming nag-aalipuyos sa ngitngit na galit
upang ipagpatuloy pa ang lahat ng nasimulan.
Sa’yong pagkawala,hindi kailanman masasayang
ang dugong iyong ipinunla na magsisilbing panibagong binhi
at mag-aani ng marami pang kagaya mo.

No comments:

Post a Comment